top of page

ช่องทางการติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง

Thanks for submitting!

หรือ สามารถติดต่อได้ในวันและเวลาทำการ

วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.30 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 0-5653-1101, 08-1887-3346

หรือช่องทางออนไลน์

facebook.com/ThongprasartwetSchool/

line (QR Code ที่อยู่ด้านล่าง)

TPV Line.png
bottom of page