หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรอนุบาล

สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล

เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ 
เพื่อสร้างรากฐานการเรียนรู้ที่ดีในระดับชั้นต่อไป

INTENSIVE ENGLISH PROGRAM

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตอนต้น

เน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
และการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต

โครงการเพชรจามจุรี

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตอนปลาย

เน้นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาตร์อย่างเข้มข้น
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งข้น

  • icon-line.org

ติดต่อเราได้ที่

ที่อยู่

โทรศัพท์: 0-5653-1101, 08-1887-3346
e-mail: tpsch2008@hotmail.com

98/9 หมู่ 5 ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110

© Copyright 2023 by Thongprasartwet School.